Skip to main content
  • Ład Korporacyjny

Ład Korporacyjny

Bank Spółdzielczy w  Żaganiu  stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego, będące zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne naszej instytucji, w tym relacje z udziałowcami oraz Klientami, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Znajdziesz nas też tutaj