Rada Nadzorcza

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Krystyna Stachów

Zastępca Przewodniczącego Rady
Roman Karasiów

Sekretarz
Dobrowolski Eugeniusz

Członkowie Rady Nadzorczej

Ireneusz Ganczar

Leszek Klim
Czesław Towpik
Artur Januszewski
Zbigniew Stasiłowicz
Waldemar Świerczyński

Radca Prawny:
Tadeusz Todorowski