SORBNET

SORBNET należy do systemów płatności wysokokwotowych prowadzonym przez Narodowy Bank Polski.
Zaletą systemu jest możliwość szybkiego przekazania środków na rachunek w innym Banku.
Kwota dokonywanego przelewu  nie posiada ograniczeń.

System realizuje przede wszystkim operacje międzybankowe, a także wysokokwotowe przelewy pomiędzy klientami indywidualnymi.
Na życzenie Klienta poprzez SORBNET można realizować płatności na mniejsze kwoty, jednakże przelewy o wartości 1 mln i powyżej muszą być realizowane SORBNET.

Uczestnikami systemu SORBNET są:

    instytucje rozliczeniowe (KIR, KDPW)
    centrale banków komercyjnych,
    zrzeszenia banków spółdzielczych

Płatności SORBNET można realizować w dni robocze  w placówce banku oraz za pośrednictwem bankowości internetowej eBankNet i eCorpoNet. Płatności złożone za pośrednictwem systemu bankowości internetowej do godziny 15.00 są rozliczane w tym samym dniu.

Za wykonanie przelewu SORBNET, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat Banku Spółdzielczego w Żaganiu, pobierana jest opłata w wysokości 30 zł.