Karty

Bank oferuje osobom fizycznym, które zawarły z bankiem umowę ROR, następujące typy kart debetowych:

  1. Karta Visa Classic.
  2. Karta zbliżeniowa Visa PayWave.
  3. Naklejka zbliżeniowa  Visa PayWave.

Karta jest międzynarodową kartą płatniczą, którą można się posługiwać w Polsce oraz za granicą.

Dzięki niej można dokonać:

  1. Transakcji bezgotówkowych.
  2. Transakcji w internecie.
  3. Wypłacić gotówkę w bankomatach.
  4. Sprawdzić saldo dostępnych środków na rachunku.
  5. Zmienić PIN.
  6. Doładować GSM.

Karta zapewnia komfort stałego dostępu do środków na rachunku oraz ich bezpieczeństwo.