Skip to main content

Kredyt "Wspólny remont" udzielany jest dla wspólnot mieszkaniowych na cele inwestycyjne – na modernizację części wspólnych nieruchomości.

 W okresie Promocji tj. od 1 stycznia 2023r. do 30 czerwca 2023r., zyskujesz:

  • Obniżenie marży Banku o 1 p.p. przez okres 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytowej;
  • Dla kredytów do 500 000 zł, brak wymogu posiadania wkładu własnego przez Wspólnotę Mieszkaniową;
  • Bezpłatna obsługa rachunku biezącego przez 12 miesięcy, dla Wspólnoty, która pierwszy raz zawiera umowę z Bankiem;
  • Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy;
  • Dogodny sposób spłat,  środki pobierane są automatycznie z rachunku bieżącego;
  • Możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych prowizji;
  • Długi okres kredytowania, nawet na 15 lat.

Szybki okres rozpatrywania wniosku oraz jasność i przejrzystość zasad udzielania kredytu przy minimum formalności to cechy wyróżniające kredyt „Wspólny Remont” w ofercie Banku.

Znajdziesz nas też tutaj