Program 500 plus

 

Wnioski w Programie Rodzina 500 plus w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Bank Spółdzielczy w Żaganiu umożliwia swoim klientom indywidualnym złożenie wniosku o wypłatę świadczenia w programie „Rodzina 500+” w bankowości elektronicznej.  Oznacza to, że osoby posiadające rachunek w naszym Banku mogą bez wychodzenia z domu, samodzielnie wypełnić i złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w programie „Rodzina 500+”.

Wystarczy kliknąć zakładkę WNIOSKI, wybrać Wnioski 500+ a następnie wybrać rachunek na który będą wpływały środki.

Za złożenie wniosku za pośrednictwem bankowości internetowej, Bank nie pobiera żadnych opłat, ani nie trzeba instalować na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania.

Więcej informacji na:

https://www.gov.pl/web/rodzina/materialy-informacyjne

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze ma charakter powszechny i przysługuje niezależnie od dochodu rodziny. W ramach programu „Rodzina 500+” rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

 

Terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres świadczeniowy

Począwszy od 2021 r., okres świadczeniowy na który przyznawane będzie corocznie świadczenie wychowawcze, będzie rozpoczynał się 1 czerwca i potrwa do 31 maja następnego roku

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już:

  • od 1 lutego 2021 rdrogą elektroniczną poprzez bankowość elektroniczną banku prowadzącego rachunek.
  • Od 1 kwietnia 2021 r.także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.


Zwróć uwagę na adres zamieszkania, który podajesz we wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego postępowanie w Gminie. Uwaga: Adres zamieszkania nie musi być zgodny z miejscem zameldowania
Jaka jest rola banku w Programie Rodzina 500+?

Dajemy Ci możliwość złożenia wniosku Rodzina 500+ online poprzez bankowość elektroniczną, nie można jednak składać wniosku w oddziale, placówce banku.

Nie sprawdzamy poprawności danych oraz nie mamy żadnych informacji o dalszej obsłudze wniosku.

 

Jak złożyć wniosek o 500+ za pośrednictwem bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Żaganiu