Skip to main content
  • Komunikaty
Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 stycznia 2024r. Suma bilansowa netto 275.674,00 tys. zł Wynik finansowy - zysk brutto 971,00 tys. zł Fundusze własne 19.222,00 tys. zł Współczyn...
Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 stycznia 2023r. Suma bilansowa netto 251.842,00 tys. zł Wynik finansowy - zysk brutto 669,00 tys. zł Fundusze własne 16.479,00 tys. zł Współczyn...
Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 stycznia 2022r. Suma bilansowa netto 272.816,00 tys.zł Wynik finansowy - zysk brutto 132,00 tys.zł Fundusze własne 15.890,...
Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 stycznia 2021r. Suma bilansowa netto 243.573,00 tys.zł Wynik finansowy - zysk brutto 82,00 tys.zł Fundusze własne 15.359,00 tys.zł Współczy...
Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 stycznia 2020r. Suma bilansowa netto 226.903,00 tys.zł Wynik finansowy - zysk brutto 213,00 tys.zł Fundusze własne 14.592,00 tys.zł Współczynnik...
Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 stycznia 2019r. Suma bilansowa netto 212.125,00 tys.zł Wynik finansowy - zysk brutto 208,00 tys.zł Fundusze własne 13.942,00 tys.zł Współczynnik...
Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 stycznia 2018r. Suma bilansowa netto 193.227,00 tys.zł Wynik finansowy - zysk brutto 156,00 tys.zł Fundusze własne 13.281,00 tys.zł Współczynnik...
Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 stycznia 2017r. Suma bilansowa netto 186.364,00 tys.zł Wynik finansowy - zysk brutto 161,00 tys.zł Fundusze własne 13.016,00 tys.zł Współczynnik...
Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 grudnia 2016r. Suma bilansowa netto 189.676,00 tys.zł Wynik finansowy - zysk brutto 803,00 tys.zł Fundusze własne 13.030,00 tys.zł Współczynnik ...
Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 grudnia 2015r. Suma bilansowa netto 172.819,00 tys.zł Wynik finansowy - zysk brutto 692,00 tys.zł Fundusze własne 12.627,00 tys.zł Współczynnik ...

Znajdziesz nas też tutaj