Skip to main content
  • KOMUNIKATY 2019

Komunikaty 2019

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 stycznia 2019r.

Suma bilansowa netto 212.125,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 208,00 tys.zł
Fundusze własne 13.942,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 13,95 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,96

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 28 lutego 2019r.

Suma bilansowa netto 216.001,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 267,00 tys.zł
Fundusze własne 13.928,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 13,81 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,97

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 marca 2019r.

Suma bilansowa netto 213.962,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 349,00 tys.zł
Fundusze własne 13.928,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 13,79 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 1,00

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 30 kwietnia 2019r.

Suma bilansowa netto 214.157,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 471,00 tys.zł
Fundusze własne 13.930,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 13,95 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 1,00

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 maja 2019r.

Suma bilansowa netto 216.692,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 550,00 tys.zł
Fundusze własne 13.932,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 13,82 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 1,00

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 30 czerwca 2019r.

Suma bilansowa netto 213.926,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 648,00 tys.zł
Fundusze własne 14.612,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 14,46 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,96

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 lipca 2019r.

Suma bilansowa netto 216.574,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 714,00 tys.zł
Fundusze własne 14.605,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 14,24 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,94

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 sierpnia 2019r.

Suma bilansowa netto 221.691,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 796,00 tys.zł
Fundusze własne 14.607,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 14,36 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,96

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 30 września 2019r.

Suma bilansowa netto 220.373,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 903,00 tys.zł
Fundusze własne 14.609,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 14,45 %

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 października 2019r.

Suma bilansowa netto 220.729,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 1.040,00 tys.zł
Fundusze własne 14.611,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 14,72 %


Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 30 listopada 2019r.

Suma bilansowa netto 226.078,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 1.171,00 tys.zł
Fundusze własne 14.600,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 14,67 %Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 grudnia 2019r.

Suma bilansowa netto 226.548,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 1.126,00 tys.zł
Fundusze własne 14.589,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 14,69 %

Znajdziesz nas też tutaj