Skip to main content
  • Godziny graniczne realizacji przelewów

Godziny graniczne realizacji przelewów

Godziny graniczne realizacji przelewów od 01.01.2022r.

TAB. 1. Przelewy krajowe w PLN od 01.01.2022r.

Rodzaj Przelewu

Placówka Banku System bankowości
internetowej
Przelew wewnętrzny:
Na rachunek w Banku[1] w godzinach pracy placówki 15:30
Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.[1] w godzinach pracy placówki 15:30
Przelew międzybankowy wychodzący:
ELIXIR[1],[2] 14:30 15:30
ExpressElixir[4] - 24h
SORBNET[3] 15:00 15:00
Przelew przychodzący:
Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku Do godziny 15:30
Przelew wewnętrzny z rachunku w banku Zrzeszeniu Banku BPS S.A. Do godziny 15:30
ELIXIR I sesja do godziny 12:00, II sesja do godziny 15:30
ExpressElixir[4] 24h
SORBNET[3] do godziny 15:00

[1] Przelewy zlecone po godzinie 15.30 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym

[2] Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godziną 15.30, obciążą rachunek w danym dniu, ale przelew będzie wykonany w najbliższym dniu roboczym

[3] Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.

[4] Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków-uczestników dostępny jest stronie internetowej: http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym nie są realizowane na rachunki bankowe organów podatkowych i ZUS.

TAB. 2. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej od 01.01.2021

Rodzaj Przelewu Data waluty Placówka Banku System bankowości internetowej
Przelew wewnętrzny:
Na rachunek w Banku D 15:30 15:30
Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A. D 15:30 15:30
Przelew wychodzący:
Przekaz w trybie standardowym:  
SEPA, przelew regulowany, polecenie wypłaty w walucie EUR D+1 15:30 15:30
Pozostałe polecenia wypłaty D+2 15:30 15:30
Przekazy w trybie pilnym D 12:30 12:30
Przelew przychodzący:
Na rachunek w Banku BPS D do 15:30

Przelew wychodzący zlecony w dniu roboczym po godzinie granicznej będzie wykonany z datą waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym.

Znajdziesz nas też tutaj