Godziny graniczne realizacji przelewów

Godziny graniczne realizacji przelewów 

TAB. 1  Przelewy krajowe w PLN

 

Rodzaj Przelewu

Placówka Banku

System bankowości
internetowej

Przelew wewnętrzny:

Na rachunek w Banku[1]

w godzinach pracy placówki

17:00

Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.[1]

w godzinach pracy placówki

17:00

Przelew międzybankowy wychodzący:

ELIXIR[1],[2]

14:30

17:00

ExpressElixir[4]

-

24h

SORBNET[3]

15:00

15:00

Przelew przychodzący:

Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku

Do godziny 17:00

Przelew wewnętrzny z rachunku w banku Zrzeszeniu Banku BPS S.A.

Do godziny 17:00

ELIXIR

I sesja do godziny 12:00, II sesja do godziny 16:00,
III sesja do godziny 18:00

ExpressElixir[4]

24h

SORBNET[3]

do godziny 15:00

 

 

[1]  Przelewy zlecone po godzinie 17.00 oraz w dniu innym niż dzień roboczy obciążą rachunek
      i wykonane będą w najbliższym dniu roboczym

[2] Przelewy zlecone w dni robocze po godzinach granicznych, ale przed godziną 17.00, obciążą rachunek w  danym dniu, ale przelew będzie wykonany w najbliższym dniu roboczym

[3] Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.

[4]   Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków-uczestników dostępny jest stronie internetowej: http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym nie są realizowane na rachunki bankowe organów podatkowych i ZUS.

TAB. 2  Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

 

Rodzaj Przelewu

Data waluty

Placówka Banku

System bankowości internetowej

Przelew wewnętrzny:

Na rachunek w Banku

D

16:00

16:00

Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A.

D

16:00

16:00

Przelew wychodzący:

Przekaz w trybie standardowym:

 

·         SEPA, przelew regulowany, polecenie wypłaty w walucie EUR

D+1

16:30

16:30

·         Pozostałe polecenia wypłaty

D+2

16:30

16:30

Przekazy w trybie przyspieszonym

D+1

16:30

16:30

Przekazy w trybie pilnym

D

12:30

12:30

Przelew przychodzący:

Na rachunek w Banku BPS

D

do 17:00

 

Przelew wychodzący zlecony w dniu roboczym po godzinie granicznej będzie wykonany z datą waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym.