PSD2

Bank Spółdzielczy  w  Żaganiu  spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2.

Harmonogram publikacji wskaźników:

Za okres 14.09.2019 r. - 13.12.2019 r.

 • API PSD2
  • Wskaźnik dostępności API PSD2 - 99,91% dziennie
  • Wskaźnik niedostępności API PSD2 - 0,09% dziennie
 • Bankowość internetowa
  • Wskaźnik dostępności - 99,99% dziennie
  • Wskaźnik niedostępności – 0,01% dziennie

Za okres 14.12.2019 r. - 13.03.2020 r.

  • API PSD2
   • Wskaźnik dostępności API PSD2 - 100% dziennie
   • Wskaźnik niedostępności API PSD2 - 0% dziennie
  • Bankowość internetowa
   • Wskaźnik dostępności - 99,97% dziennie
   • Wskaźnik niedostępności - 0,03% dziennie

Za okres 14.03.2020 r - 13.06.2020 r.

  • API PSD2
   • Wskaźnik dostępności API PSD2 - 100% dziennie
   • Wskaźnik niedostępności API PSD2 - 0% dziennie
  • Bankowość internetowa
   • Wskaźnik dostępności - 100% dziennie
   • Wskaźnik niedostępności - 0,00% dziennie

Za okres 14.06.2020 r - 13.09.2020 r.

  • API PSD2
   • Wskaźnik dostępności API PSD2 - 100% dziennie
   • Wskaźnik niedostępności API PSD2 - 0% dziennie
  • Bankowość internetowa
   • Wskaźnik dostępności - 100% dziennie
   • Wskaźnik niedostępności - 0,00% dziennie

Za okres 14.09.2020 r - 14.12.2020 r.

  • API PSD2
   • Wskaźnik dostępności API PSD2 - 100% dziennie
   • Wskaźnik niedostępności API PSD2 - 0% dziennie
  • Bankowość internetowa
   • Wskaźnik dostępności - 99,82% dziennie
   • Wskaźnik niedostępności - 0,18% dziennie