Skip to main content
  • Ogłoszenie dot. usługi SMSBanking

Ogłoszenie SMSBanking

SMSBanking Dostępność  usługi Minimalna kwota zmiany  salda  poniżej której SMS nie jest wysyłany.
Automatycznie wysyłanych wiadomości, informujących klienta o zmianie salda. 24h/7 7,01 zł

Znajdziesz nas też tutaj