Ogłoszenie SMSBanking

SMSBanking

 

SMSBanking

Dostępność  usługi

Minimalna kwota zmiany  salda  poniżej której SMS nie jest wysyłany.

Automatycznie wysyłanych wiadomości, informujących klienta o zmianie salda.

24h/7

7,01 zł