Skip to main content
  • Zarząd Banku

Zarząd Banku

Prezes Zarządu Banku
Jerzy FILIPOWICZ
Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Mariusz ROGALIŃSKI
Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
Magdalena SALENIUK

Znajdziesz nas też tutaj