Skip to main content
  • O Banku

O BANKU

Historia Banku Spółdzielczego w Żaganiu rozpoczyna się 7 lipca 1950r. Tego dnia odbyło się Zebranie Założycielskie Spółdzielni pod nazwą „Gminna Kasa Spółdzielcza w Żaganiu”. W zebraniu uczestniczyło 25 osób. Na pierwszym posiedzeniu przyjęto Statut Gminnej Kasy Spółdzielczej w Żaganiu oraz dokonano wyboru członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Walnego Zgromadzenia.

Głównym celem działalności Kasy Spółdzielczej było gromadzenie środków pieniężnych na rachunkach oszczędnościowych, udzielanie kredytów i pożyczek na potrzeby indywidualnych gospodarstw rolnych, rozdział zgromadzonych przez siebie i uzyskanych ze źródeł państwowych środków pieniężnych zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami. W wyniku zmian organizacyjnych w 1959 roku zmieniono nazwę na „Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Żaganiu”.

Funkcjonującą do dnia dzisiejszego nazwę „Bank Spółdzielczy” w Żaganiu przyjęto w dniu 4 marca 1962 r. Uchwałą Walnego Zgromadzenia (postanowienie Sądu Powiatowego w Nowej Soli z dnia 11 sierpnia 1962r.).

Prawo bankowe z 1989 r. zniosło dotychczasowy monopol państwowego systemu bankowego, a w naszym przypadku wprowadziło zwiększenie samodzielności. BGŻ utracił funkcję centralnego związku spółdzielczego. Wtedy powstała możliwość wyboru banku zrzeszającego i prowadzenie działalności w oparciu o mechanizmy rynkowe. W 1992 r. Bank Spółdzielczy w Żaganiu został jednym z założycieli Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego S.A. we Wrocławiu.

W roku 1999, po nałożeniu w 1998 r. w drodze ustawy Prawo bankowe minimalnego progu kapitałowego dla banków spółdzielczych, nastąpiło połączenie trzech banków spółdzielczych, na bazie których powstał Bank Spółdzielczy w Żaganiu z dwoma oddziałami w Nowogrodzie Bobrzańskim i w Szprotawie.

W 2002 r. ukształtowała się aktualna struktura trzech banków zrzeszających banki spółdzielcze, w tym powstał nasz bank zrzeszający. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie powstał w 2002 r. z połączenia GBP-Z S.A. z sześcioma bankami regionalnymi.

W wyniku połączenia trzech banków w Bank Spółdzielczy w Żaganiu rozszerzył się teren działania i powiększyła się sieć placówek banku.

Obecnie struktura banku przedstawia się następująco:

Centrala Bankumieści się w Żaganiu.

Oddziały:

  • w Żaganiu
  • w Szprotawie
  • w Nowogrodzie Bobrzańskim

Punkty Obsługi Klienta

  • w Żaganiu
  • w Szprotawie
  • w Brzeźnicy
  • w Nowogrodzie Bobrzańskim
  • w Małomicach
  • w Niegosławicach

Bank na koniec 2020 roku zatrudniał 52 pracowników, zrzeszał 1104 członków. Jednostka udziałowa wynosi 200 złotych.

Organami Banku są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz najwyższy organ Banku: Zebranie Przedstawicieli w liczbie 25 delegatów.

Ostatnie lata to okres niezwykle dynamiczny dla sektora bankowego. To także czas sprawdzenia odporności na skutki niesprzyjającej koniunktury gospodarczej.

Nasz Bank, tak jak i inne banki musi sprostać wielu wymaganiom stawianym przez nadzór bankowy.

Bank Spółdzielczy w Żaganiu niejednokrotnie udowadniał, że potrafi pokonywać trudności, tak więc i aktualnie stawia na skuteczne metody działania, które mają tworzyć stabilne podstawy do dalszego rozwoju.

Znajdziesz nas też tutaj