SMSBanking

SMSBanking – usługa umożliwiająca ciągły dostęp do informacji o swoich finansach za pośrednictwem wiadomości SMS.

 

Bezpieczeństwo i wiedza w Twoich rękach.

Powiadomienia do rachunków

  • Zmiana salda na rachunku po obciążeniu (wypływy z rachunku)

  • Zmiana salda na rachunku po uznaniu (wpływy na rachunek)

  • Zrealizowanie przelewu

  • Odrzucenie przelewu

  • Wystąpienie debetu

  • Cykliczne powiadomienie o saldzie rachunku