Skip to main content
  • Zgłoszenia Naruszeń

Formularze Zgłoszeniowe

Zgłoszenia naruszeń składane są do wyznaczonych pracowników: Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych – Pan Mariusz Rogaliński oraz Kierownik Komórki ds. Zgodności – Pani Dorota Dudek (przycisk: zgłoszenie naruszeń).

W przypadku gdy pracownik stwierdzi, że zgłoszenie do w/w osób jest niewystarczające, ma możliwość przekazania zgłoszenia bezpośrednio do Prezesa Zarządu – Pana Jerzego Filipowicza (przycisk: zgłoszenia Prezes Zarządu).

Zgłoszenia dotyczące członków Zarządu należy zgłaszać do Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Leszk Klim (przycisk: zgłoszenie Rada Nadzorcza).

Proszę wybrać z prawego menu do kogo ma trafić zgłoszenie.

Znajdziesz nas też tutaj