• KOMUNIKATY 2022

Komunikaty 2022

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 stycznia 2022r.

Suma bilansowa netto 272.816,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 132,00 tys.zł
Fundusze własne 15.890,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 15,05 %

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 28 lutego 2022r.

Suma bilansowa netto 261.615,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 374,00 tys.zł
Fundusze własne 15.892,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 14,58 %

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 marca 2022r.

Suma bilansowa netto 255.044,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 581,00 tys.zł
Fundusze własne 16.477,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 15,28 %

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 30 kwietnia 2022r.

Suma bilansowa netto 257.631,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 962,00 tys.zł
Fundusze własne 16.475,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 15,80 %

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 30 maja 2022r.

Suma bilansowa netto 256.474,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 1.473,00 tys.zł
Fundusze własne 16.477,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 15,59 %

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 30 czerwca 2022r.

Suma bilansowa netto 245.800,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 1.859,00 tys.zł
Fundusze własne 16.476,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 15,70 %

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 lipca 2022r.

Suma bilansowa netto 251.402,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 2.282,00 tys.zł
Fundusze własne 16.478,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 15,77 %

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 sierpnia 2022r.

Suma bilansowa netto 258.232,00 tys. zł
Wynik finansowy - zysk brutto 2.951,00 tys. zł
Fundusze własne 16.480,00 tys. zł
Współczynnik wypłacalności 15,86%

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 30 września 2022r.

Suma bilansowa netto 257.402,00 tys. zł
Wynik finansowy - zysk brutto 3.328,00 tys. zł
Fundusze własne 16.482,00 tys. zł
Współczynnik wypłacalności 15,86%

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 październik 2022r.

Suma bilansowa netto 260.192,00 tys. zł
Wynik finansowy - zysk brutto 4.237,00 tys. zł
Fundusze własne 16.484,00 tys. zł
Współczynnik wypłacalności 15,76%

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 30 listopad 2022r.

Suma bilansowa netto 264.183,00 tys. zł
Wynik finansowy - zysk brutto 4.631,00 tys. zł
Fundusze własne 16.485,00 tys. zł
Współczynnik wypłacalności 15,96%

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 grudzień 2022r.

Suma bilansowa netto 256.059,00 tys. zł
Wynik finansowy - zysk brutto 4.210,00 tys. zł
Fundusze własne 16.477,00 tys. zł
Współczynnik wypłacalności 15,30%

 

 

 

 

Znajdziesz nas też tutaj