Skip to main content
  • KOMUNIKATY 2017

Komunikaty 2017

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 stycznia 2017r.

Suma bilansowa netto 186.364,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 161,00 tys.zł
Fundusze własne 13.016,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 13,72 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,86

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 28 lutego 2017r.

Suma bilansowa netto 188.203,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 219,00 tys.zł
Fundusze własne 13.019,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 13,52 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,89

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 marca 2017r.

Suma bilansowa netto 186.270,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 262,00 tys.zł
Fundusze własne 13.022,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 13,21 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,88

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 30 kwietnia 2017r.

Suma bilansowa netto 187.387,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 348,00 tys.zł
Fundusze własne 13.026,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 13,17 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,87

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 maja 2017r.

Suma bilansowa netto 187.006,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 478,00 tys.zł
Fundusze własne 13.029,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 12,96 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,85

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 30 czerwca 2017r.

Suma bilansowa netto 184.736,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 527,00 tys.zł
Fundusze własne 13.294,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 13,30 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,82

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 lipca 2017r.

Suma bilansowa netto 184.334,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 612,00 tys.zł
Fundusze własne 13.294,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 13,00 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,81

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 sierpnia 2017r.

Suma bilansowa netto 189.537,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 719,00 tys.zł
Fundusze własne 13.297,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 12,96 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,84

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 30 września 2017r.

Suma bilansowa netto 187.477,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 807,00 tys.zł
Fundusze własne 13.290,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 13,02 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,86

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 października 2017r.

Suma bilansowa netto 192.148,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 886,00 tys.zł
Fundusze własne 13.293,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 13,18 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,90

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 30 listopada 2017r.

Suma bilansowa netto 195.205,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 938,00 tys.zł
Fundusze własne 13.296,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 13,06 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,88

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 grudnia 2017r.

Suma bilansowa netto 195.087,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 1.103,00 tys.zł
Fundusze własne 13.295,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 13,37 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,90

Znajdziesz nas też tutaj