Skip to main content
  • KOMUNIKATY 2018

Komunikaty 2018

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 stycznia 2018r.

Suma bilansowa netto 193.227,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 156,00 tys.zł
Fundusze własne 13.281,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 13,40 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,90

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 28 lutego 2018r.

Suma bilansowa netto 193.886,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 223,00 tys.zł
Fundusze własne 13.284,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 13,34 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,89

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 marca 2018r.

Suma bilansowa netto 195.518,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 272,00 tys.zł
Fundusze własne 13.282,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 13,20 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,92

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 30 kwietnia 2018r.

Suma bilansowa netto 195.238,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 350,00 tys.zł
Fundusze własne 13.284,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 12,98 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,92

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 maja 2018r.

Suma bilansowa netto 198.957,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 431,00 tys.zł
Fundusze własne 13.286,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 12,97 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,97

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 30 czerwca 2018r.

Suma bilansowa netto 200.005,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 459,00 tys.zł
Fundusze własne 13.583,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 13,17 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,90

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 lipca 2018r.

Suma bilansowa netto 205.361,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 507,00 tys.zł
Fundusze własne 13.585,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 13,02 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,91

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 sierpnia 2018r.

Suma bilansowa netto 210.549,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 588,00 tys.zł
Fundusze własne 13.928,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 14,30 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,96

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 30 września 2018r.

Suma bilansowa netto 208.117,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 620,00 tys.zł
Fundusze własne 13.926,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 14,32 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,94

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 października 2018r.

Suma bilansowa netto 214.112,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 766,00 tys.zł
Fundusze własne 13.928,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 14,38 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,99

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 30 listopada 2018r.

Suma bilansowa netto 215.639,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 877,00 tys.zł
Fundusze własne 13.929,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 14,30 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,99

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 grudnia 2018r.

Suma bilansowa netto 212.810,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 1.059,00 tys.zł
Fundusze własne 13.938,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 14,04 %
Współczynnik płynności do 1m-ca 0,95

Znajdziesz nas też tutaj