• KOMUNIKATY 2021

Komunikaty 2021

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 stycznia 2021r.

Suma bilansowa netto 243.573,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 82,00 tys.zł
Fundusze własne 15.359,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 15,48 %

 

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 28 lutego 2021r.

Suma bilansowa netto 249.863,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 125,00 tys.zł
Fundusze własne 15.362,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 15,37 %

 

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 marca 2021r.

Suma bilansowa netto 254.534,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 148,00 tys.zł
Fundusze własne 15.364,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 15,23 %

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 30 kwietnia 2021r.

Suma bilansowa netto 254.840,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 205,00 tys.zł
Fundusze własne 15.367,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 15,03 %

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 maja 2021r.

Suma bilansowa netto 249.060,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 264,00 tys.zł
Fundusze własne 15.880,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 15,40 %

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 30 czerwca 2021r.

Suma bilansowa netto 256.839,00 tys. zł
Wynik finansowy - zysk brutto 240,00 tys. zł
Fundusze własne 15.880,00 tys. zł
Współczynnik wypłacalności 15,54 %

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 lipca 2021r.

Suma bilansowa netto 262.007,00 tys. zł
Wynik finansowy - zysk brutto 260,00 tys. zł
Fundusze własne 15.883,00 tys. zł
Współczynnik wypłacalności 14,96%

 

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 sierpnia 2021r.

Suma bilansowa netto 269.672,00 tys. zł
Wynik finansowy - zysk brutto 282,00 tys. zł
Fundusze własne 15.886,00 tys. zł
Współczynnik wypłacalności 14,84%


Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 30 września 2021r.

Suma bilansowa netto 266.087,00 tys. zł
Wynik finansowy - zysk brutto 287,00 tys. zł
Fundusze własne 15.735,00 tys. zł
Współczynnik wypłacalności 14,86%


Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 października 2021r.

Suma bilansowa netto 271.333,00 tys. zł
Wynik finansowy - zysk brutto 318,00 tys. zł
Fundusze własne 15.720,00 tys. zł
Współczynnik wypłacalności 14,84%


Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 30 listopada 2021r.

Suma bilansowa netto 271.351,00 tys. zł
Wynik finansowy - zysk brutto 334,00 tys. zł
Fundusze własne 15.886,00 tys. zł
Współczynnik wypłacalności 15,13%

 

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 grudnia 2021r.

Suma bilansowa netto 271.729,00 tys. zł
Wynik finansowy - zysk brutto 583,00 tys. zł
Fundusze własne 15.887,00 tys. zł
Współczynnik wypłacalności 15,24%

 

Znajdziesz nas też tutaj