Komunikaty 2021

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 stycznia 2021r.

Suma bilansowa netto 243.573,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 82,00 tys.zł
Fundusze własne 15.359,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 15,48 %

 

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 28 lutego 2021r.

Suma bilansowa netto 249.863,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 125,00 tys.zł
Fundusze własne 15.362,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 15,37 %

 

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 marca 2021r.

Suma bilansowa netto 254.534,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 148,00 tys.zł
Fundusze własne 15.364,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 15,23 %

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 30 kwietnia 2021r.

Suma bilansowa netto 254.840,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 205,00 tys.zł
Fundusze własne 15.367,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 15,03 %

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 maja 2021r.

Suma bilansowa netto 249.060,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 264,00 tys.zł
Fundusze własne 15.880,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 15,40 %

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 30 czerwca 2021r.

Suma bilansowa netto 256.839,00 tys. zł
Wynik finansowy - zysk brutto 240,00 tys. zł
Fundusze własne 15.880,00 tys. zł
Współczynnik wypłacalności 15,54 %