Komunikaty 2021

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 stycznia 2021r.

Suma bilansowa netto 243.573,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 82,00 tys.zł
Fundusze własne 15.359,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 15,48 %

 

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 28 lutego 2021r.

Suma bilansowa netto 249.863,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 125,00 tys.zł
Fundusze własne 15.362,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 15,37 %

 

Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 marca 2021r.

Suma bilansowa netto 254.534,00 tys.zł
Wynik finansowy - zysk brutto 148,00 tys.zł
Fundusze własne 15.364,00 tys.zł
Współczynnik wypłacalności 15,23 %