Skip to main content
  • Komunikaty
Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 grudnia 2014r. Suma bilansowa netto 161.303,00 tys.zł Wynik finansowy - zysk brutto 1.001,00 tys.zł Fundusze własne 11.999,00 tys.zł Współczynni...
Komunikat o Sytuacji Ekonomicznej Banku na dzień 31 grudnia 2013r. Suma bilansowa netto 146.303,00 tys.zł Wynik finansowy - zysk brutto 817,00 tys.zł Fundusze własne 11.724,00 tys.zł Współczynnik ...

Znajdziesz nas też tutaj