• Aktualności
21-03-2023

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ MIASTO I GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

Z A W I A D O M I E N I EO ZWOŁANIU ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJZarząd Banku Spółdzielczego w Żaganiu zaprasza członków Banku zamieszkałych w miejscowościach: MIASTO I GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ...
20-03-2023

Przekazy z/do Ukrainy

Szanowni Państwo, Ze względu na sytuację w Ukrainie oraz to, że Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej, prosimy aby przekazy przychodzące i wychodzące zawierały pełne dane adresowe odbiorcy/...
10-03-2023

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW BS ŻAGANIU 2023R.

ZAWIADOMIENIE Zarząd Banku Spółdzielczego w Żaganiu działając na podstawie art. 39 § l Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (T.J. z 2021 poz. 648) oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Sp...
17-02-2023

Ograniczenia w realizacji przekazów z/do Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz Ukrainy

Szanowni Państwo, Ze względu na ciągłe rozszerzanie sankcji gospodarczych coraz częściej  pojawiają się trudności w realizacji transakcji z/do Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz Ukrainy (ob...
13-02-2023

Złożenie wniosku o Świadczenie wychowawcze (500+)

Rodzina 500+ to świadczenie wychowawcze przyznane przez państwo w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat. Rodzice mogą otrzym...
23-01-2023

Komunikat dot. ograniczenia negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP

          Informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz...
13-01-2023

Komunikat Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP - FinCERT.pl

Uważaj na kontakt telefoniczny, sms’owy i mailowy ze strony oszustów o rzekomo zagrożonych Twoich oszczędnościach w banku – Komunikat FinCERT.pl - Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP, Central...
02-12-2022

Kredyt „Gotówkowy w Promocji”

Sprawy finansowe "Załatwiaj Po Sąsiedzku".  Potrzebujesz gotówki?   To dobry adres !  Ciesząc się z dużego zainteresowania tym produktem, przedłużamy okres promocji Kredytu Go...
02-12-2022

Ograniczenia w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi

Szanowni Państwo, W związku z jednogłośnym przyjęciem w dniu 28.11.2022 r. przez Radę Uni Europejskiej decyzji o dodaniu naruszania sankcji do unijnego wykazu przestępstw zamieszczonego w Traktaci...
14-10-2022

Komunikat dot. dodatkowego uwierzytelnienia dla klientów eBankNet

Z dniem 14.10.2022r. nastąpią zmiany w sposobie logowania do naszej bankowości elektronicznej eBankNet. W Banku Spółdzielczym w Żaganiu na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo! Nie chcemy, aby...
Znajdziesz nas też tutaj