Skip to main content
  • Aktualności
  • Komunikat dot. ograniczenia negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP

Komunikat dot. ograniczenia negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP

01-06-2023

Komunikat dot. ograniczenia negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP

Informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19
oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego
udzielonej w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) / portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG) w terminie do
31 grudnia 2023 r. wynosi 0%.

Znajdziesz nas też tutaj