Skip to main content

Przekazy z/do Ukrainy

20-03-2023

Szanowni Państwo,

Ze względu na sytuację w Ukrainie oraz to, że Ukraina nie jest członkiem
Unii Europejskiej, prosimy aby przekazy przychodzące i wychodzące
zawierały pełne dane adresowe odbiorcy/ nadawcy po stronie ukraińskiej:
nazwa, okręg (oblast), kod pocztowy, nazwa miejscowości, nazwa ulicy.

Przekazy bez danych adresowych nie będą realizowane.

Podstawa prawna:

1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/847 z dnia 20
maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków
pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R0847-20200101&from=EN

2. ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie
środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub
aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd
obszarów ukraińskich
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02022R0263-20221007&qid=1679040038802&from=EN

Znajdziesz nas też tutaj