Skip to main content

Co 90 dni zmiana hasła do logowania!

29-04-2024

Szanowni Państwo,

Użytkownik korzystający z systemu bankowości internetowej eBankNet zobowiązany jest do zmiany hasła do logowania co 90 dni. Wskazany termin liczony jest od ostatniej poprawnej jego zmiany.

Bezpieczna Bankowość Elektroniczna - Twoje hasło do logowania

- Zmieniaj regularnie hasło
- Zapamiętaj i nie ujawniaj nikomu hasła (ani loginu)
- Zmieniaj hasło również wtedy, gdy zachodzi podejrzenie, że zostało ujawnione osobie trzeciej - uważaj na próby wyłudzenia
- Hasło musi mieś co najmniej 8 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny
- Unikaj używania łatwych haseł (imiona, pseudonimy, daty urodzin), stosuj hasła trudne do rozszyfrowania
- Nie przechowuj hasła razem z loginem
- Ustaw powiadomienie SMS o zalogowaniu i wylogowaniu z systemu
- Nie korzystaj z nieznanych sieci WIFI oraz usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach np. kawiarenki internetowej, Hotspot
- Loguj się zawsze przez naszą stronę internetową www.bszagan.pl
- Nie używaj wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania naszego Banku
- Nie wchodź na stronę internetową Banku poprzez linki przesłane mailem lub komunikatorem internetowym
- Sprawdź czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https://
- Sprawdź czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki

Znajdziesz nas też tutaj