• Aktualności
  • Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenie rachunku

Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenie rachunku

05-11-2018

Szanowni Klienci

Bank Spółdzielczy w Żaganiu uprzejmie informuje, że został zmieniony „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu”, który zacznie obowiązywać w Banku z dniem 1 stycznia 2019r. Najważniejsze zmiany dotyczą terminów rozpatrywania reklamacji, uregulowania momentu złożenia zlecenia płatniczego, określenia odpowiedzialności Banku za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej oraz nowego procesu obsługi reklamacji w przypadku transakcji nieautoryzowanych. Ponadto dostosowano zapisy Regulaminu do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, dotyczące zasad korzystania z produktów bankowych przez osoby małoletnie i ubezwłasnowolnione oraz ich przedstawicieli ustawowych.
Zarząd Banku

Znajdziesz nas też tutaj