Skip to main content

Rozliczenie Tarczy Finansowej 2.0

23-11-2021
W przypadku Przedsiębiorców z sektora MŚP warunkiem rozliczenia i umorzenia subwencji jest:
  • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r. oraz
  • rozliczenie nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej, wskazując rzeczywiste koszty stałe oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów na podstawie danych finansowych za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.


W wyznaczonym terminie od 18.11.2021 r. do 15.01.2022 r. Klient wypełnia oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej. Do oświadczenia Klient obowiązkowo przekazuje załącznik/załączniki za poszczególne okresy 11-12.2020 r. oraz 1-3.2021:

  • w przypadku podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów –: JPK_PKPiR,
  • w przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe –: JPK_KR;

Liczba załączników nie powinna przekraczać 10 sztuk, powinny to być pliki o rozszerzeniu XML, a maksymalny rozmiar jednego pliku to 5 MB.

Przedsiębiorcy we wniosku o subwencję co do zasady prognozowali przychody oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Dlatego też, w celu rozliczenia subwencji muszą podać rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów dla tego okresu. Pomocny w wyliczeniu tej różnicy będzie specjalny kalkulator, z którego można skorzystać w formularzu rozliczenia. Beneficjent musi sprawdzić, czy  nastąpiła nadwyżka między wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku przychodów, a subwencją, którą otrzymaliby w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów. Jeśli taka nadwyżka występuje, beneficjent będzie musiał ją zwrócić do 31 stycznia 2022 r. na indywidualny rachunek wskazany w potwierdzeniu oświadczenia.

Ponadto, w celu poprawnego rozliczenia subwencji, przedsiębiorcy będą musieli załączyć do formularza oświadczenia o rozliczeniu pliki JPK w postaci xml wygenerowane z programu księgowego firmy (inny format nie zostanie przyjęty). W zależności od prowadzonej rachunkowości będą to pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR. Należy przygotować osobne pliki za okres listopad-grudzień 2020 oraz styczeń-marzec 2021 r.

Należy pamiętać, że kwota wskazana w oświadczeniu o rozliczeniu nie musi równać się kwocie, która podlega zwrotowi na rzecz PFR. Jeśli przedsiębiorca częściowo spłacił subwencję przed terminem złożenia oświadczenia o rozliczeniu, powinien samodzielnie pomniejszyć kwotę wskazaną w oświadczeniu o wartość wszystkich dokonanych zwrotów w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

 

Jak wypełnić i złożyć Oświadczenie o Rozliczenie w ramach Tarczy Finansowej 2.0.

 

Zasady rozliczania Tarczy Finansowej 2.0

 

Znajdziesz nas też tutaj