Skip to main content

Podstawowy Rachunek Płatniczy

13-06-2018
Zarząd Banku uprzejmie informuje, że od dnia 8 sierpnia 2018r. do oferty Banku Spółdzielczego w Żaganiu wprowadzamy Podstawowy rachunek płatniczy, skierowany do osób, które nie posiadają żadnego rachunku płatniczego w innym banku. Podstawowy rachunek płatniczy będzie prowadzony bezpłatnie z zagwarantowaną opcją przeprowadzenia pięciu bezpłatnych operacji z tego rachunku w każdym miesiącu. Obowiązek wprowadzenie do oferty bankowej takiego produktu jest realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych, która z dniem 8 sierpnia 2018r. wprowadza obowiązek prowadzenia takiego rachunku przez Bank.

Znajdziesz nas też tutaj