Skip to main content

Kredyt Gotówkowy "Letni" w Promocji

 Promocja trwa od 1 lipca do 30 sierpnia 2024 r. !!


Dlaczego warto?

 • Kredyt bez prowizji za udzielenie

 • Stałe Oprocentowanie

 • Dogodny dzień spłaty raty

 • Ubezpieczenie Kredytobiorcy

 • Automatyczna spłata z rachunku

 • Możliwość wcześniejszej spłaty


Letnie marzenia w zasięgu Twojej ręki!

Po więcej informacji oraz sprawdzenie warunków finansowych
Zapraszamy do najbliższej placówki banku lub o kontakt telefoniczny !
Chcesz poznać warunki

Chcesz poznać warunki

 1. W ramach promocji Kredyt Gotówkowy „Letni” udzielany będzie od 5 000,00 zł do 30 000,00 .
 2. Jeden Klient w ramach promocji może skorzystać z kredytów o łącznej wartości nie większej niż 30 000,00 zł.
 3. Kredyt może być udzielany na okres do 36 miesięcy włącznie.
 4. Kredyt spłacany jest w równych ratach kapitałowo - odsetkowych (annuitetowych).
 5. Kredyt obligatoryjnie udzielany jest z 2 miesięczną karencją na początku okresu kredytowania, z zastrzeżeniem, ze całkowity okres spłaty nie może przekroczyć 36 miesięcy.
 6. Kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej, która wynosi 9,50 % w stosunku rocznym.
 7. Kredyt może być udzielony po wyrażeniu zgód marketingowych ( umowa + marketing);
 8. Prowizja kredytowa :

  - 0%  dla wnioskodawców, którzy posiadają w Banku rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, rachunek oszczędnościowy w walutach wymienialnych, rachunek rozliczeniowy bieżący lub, którzy najpóźniej w dniu podpisania umowy kredytowej otworzą w Banku „Pakiet ROR Extra” wraz z dyspozycją przekazywania środków na ten rachunek,  

  - 2% dla wnioskodawców nieposiadających w Banku w/w rachunków bankowych. 

 9. Zabezpieczeniem kredytu obligatoryjnie są:- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Kredytobiorcy;-pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym;-zawarcie umowy ubezpieczenia na życie z Towarzystwem Ubezpieczeń współpracującym z Bankiem w ramach oferty dostępnej w Banku – śmierć ubezpieczonego:

  - Saltus TU ŻYCIE SA dla osób, których wiek wynosi nie mniej niż 18 lat i nie więcej niż 85 lat, z zastrzeżeniem, że wiek w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia wynosi nie więcej niż 70 lat;

  - „WARTA” SA, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie – dla osób, które ukończyły 18 lat i ich wiek w ostatnim dniu okresu, na jaki został udzielony kredyt, będzie niższym niż 70 lat;

  - GENERALI ŻYCIE Towarzystwo Ubezpieczeń SA – dla osób, które ukończyły 18 lat i ich wiek w ostatnim dniu okresu, na jaki został udzielony kredyt, będzie niższym niż 70 lat;

 10. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków stosuje się inny rodzaj produktu kredytowego z aktualnej oferty Banku.
 11. Kredytobiorca pozostający w związku małżeński może samodzielnie zaciągnąć kredyt w wysokosci:
  - 20 000,00 zł gdy jest posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku;
  - 10 000,00 zł gdy nie posiada rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku.
 12. Szczegółowa treść Uchwały dotyczącej Kredytu Gotówkowego „Letniego” w Promocji dostępna w placówkach Banku.

Przykład reprezentatywny:

 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 11,10%. Kwota kredytu 15 000,00 zł. Okres kredytowania wynosi 36 miesięcy w tym 2 miesiące karencji. Oprocentowanie stałe 9,50%. Prowizja jednorazowa za udzielenie kredytu dla posiadacza ROR wynosi 0,00%, koszt prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego za cały okres kredytowania wynosi: 180,00 zł. Jednorazowe ubezpieczenie Kredytobiorcy 93,46 zł.
 Kredyt płatny w 34 ratach: 33 raty w wysokości 512,84 zł miesięcznie ostatnia 34 rata w wysokości 512,81 zł. Koszt odsetek kredytowych 2 436,53 zł. Na całkowity koszt kredytu w kwocie 2 709,99 zł składają się: odsetki, ubezpieczenie oraz koszt prowadzenia rachunku ROR. Całkowita kwota do zapłaty 17 709,99 zł. Kalkulację sporządzono na dzień 01.07.2024r.

Znajdziesz nas też tutaj