Skip to main content
 • Aktualności
 • Kredyt Gotówkowy w Promocji "Gwiazdorskie Święta"

Świątecznie POLECAMY!

Kredyt Gotówkowy w Promocji

"Gwiazdorskie Święta"


Kredyt w "Gwiazdorskiej" odsłonie!

Dlaczego warto?

 • Kredyt bez prowizji za udzielenie

 • Stałe Oprocentowanie

 • Dogodny dzień spłaty raty

 • Ubezpieczenie Kredytobiorcy

 • Automatyczna spłata z rachunku

 • Możliwość wcześniejszej spłaty


Nie przegap okazji!
!! Promocja trwa do 12 stycznia 2024 r. !!

Chcesz poznać warunki
 1. W ramach promocji Kredyt Gotówkowy „Gwiazdorskie Święta” udzielany będzie od 5 000,00 zł do 30 000,00 .
 2. Jeden Klient w ramach promocji może skorzystać z kredytów o łącznej wartości nie większej niż 30 000,00 zł.
 3. Kredyt może być udzielany na okres do 36 miesięcy włącznie.
 4. Kredyt spłacany jest w równych ratach kapitałowo - odsetkowych (annuitetowych).
 5. Kredyt obligatoryjnie udzielany jest z 2 miesięczną karencją na początku okresu kredytowania, z zastrzeżeniem, ze całkowity okres spłaty nie może przekroczyć 36 miesięcy.
 6. Kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej, która wynosi 9,50 % w stosunku rocznym.
 7. Kredyt może być udzielony po wyrażeniu zgód marketingowych ( umowa + marketing);
 8. Prowizja kredytowa :

  - 0%  dla wnioskodawców, którzy posiadają w Banku rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy,  rachunek ROR dla Seniora, Pakiet ROR dla Młodych, Pakiet ROR EXTRA, rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądnie w euro lub, którzy najpóźniej w dniu podpisania umowy kredytowej otworzą w Banku „Pakiet ROR Extra” wraz z dyspozycją przekazywania środków na ten rachunek,  

  - 2% dla wnioskodawców nieposiadających w Banku rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, ani rachunku ROR dla Seniora, ani Pakietu ROR dla Młodych, ani Pakietu ROR EXTRA, ani rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądnie w euro,  

 9. Zabezpieczeniem kredytu obligatoryjnie są:- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Kredytobiorcy;-pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym;-zawarcie umowy ubezpieczenia na życie w ramach oferty dostępnej w Banku na czas trwania umowy kredytowej.
 10. W przypadku nie spełnienia powyższych warunków stosuje się inny rodzaj produktu kredytowegoz aktualnej oferty Banku.
 11. Promocja trwa od 22 listopada 2023r. do 12 stycznia 2024r.
 12. Kredytobiorca pozostający w związku małżeński może samodzielnie zaciągnąć kredyt w wysokosci:- 20 000,00 zł gdy jest posiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku;- 10 000,00 zł gdy nie posiada rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku.
 13. Szczegółowa treść Uchwały dotyczącej Kredytu Gotówkowego w Promocji "Gwiazdorskie Święta" dostępna w placówkach Banku.
Po więcej informacji oraz sprawdzenie warunków finansowych
Zapraszamy do najbliższej placówki banku lub o kontakt telefoniczny !

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 12,33%. Kwota kredytu 15 000,00 zł. Okres kredytowania wynosi 36 miesięcy, udzielono 2 miesięcznej karencji. Kredyt płatny w 34 ratach. Oprocentowanie stałe 9,50%. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0,00%. Koszt prowadzenia rachunku osobistego Pakiet ROR Ekstra 12 zł miesięcznie, tj. w całym okresie kredytowania 432,00 zł, kosz ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy w całym okresie kredytowania 132,37 zł. Kredyt płatny w 34 ratach w wysokości 512,79 zł miesięcznie. Koszt odsetek kredytowych 2 434,70 zł. Na całkowity koszt kredytu w kwocie 2 999,07 zł składają się: odsetki, koszt prowadzenia rachunku Pakiet ROR Ekstra oraz ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy. Całkowita kwota do zapłaty 17 999,07 zł. Kalkulację sporządzono na dzień 21.11.2023r.

 

Znajdziesz nas też tutaj