Obrotowy

  • Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym przeznaczonym na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności.
  • Kredyt obrotowy to łatwy sposób na utrzymanie płynności finansowej, możliwość uzyskania dodatkowego źródła finansowania bieżącej działalności rolniczej.
  • Harmonogram wypłaty i spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy.
  • Długi okres kredytowania – nawet do 36 miesięcy.
  • Indywidualne ustalane zabezpieczenia spłaty kredytu.
  • Dogodny sposób spłat – w dniu wskazanym we wniosku kredytowym, pobierane automatycznie z rachunku bieżącego.
  • Możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych prowizji.
  • Szybki okres rozpatrywania wniosku, jasność i przejrzystość zasad udzielania kredytu przy minimum formalności.

Pliki do pobrania: