Hipoteczny

Szczegóły:

 1. Rodzaj kredytu -kredyt hipoteczny dla osób fizycznych
 2. Przeznaczenie– dowolny cel konsumpcyjny
 3. Maksymalna kwota kredytu-to 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
 4. Okres kredytowania-do 25 lat, z zastrzeżeniem, że suma wieku kredytobiorcy i okresu kredytowania nie może przekroczyć 70 lat
 5. dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy  niż 6 miesięcy
 6. Oprocentowanie kredytu  - według zmiennej stopy procentowej

Bank udziela kredytów hipotecznych przeznaczonych na dowolny cel bez konieczności udokumentowania wykorzystania środków, jednak cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu.

Zalety kredytu:

 • na dowolny cel konsumpcyjny bez konieczności udokumentowania wydatków sfinansowanych kredytem
 • długi okres kredytowania
 • karencja w spłacie kapitału
 • możliwość spłaty kredytu przed terminem, bez dodatkowych kosztów
 • szybkie rozpatrzenie wniosku kredytowego
 • proste zasady udzielania kredytu

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z naszą najbliższą placówką!