Hipoteczny

Szczegóły:

  1. Rodzaj kredytu -kredyt hipoteczny dla osób fizycznych
  2. Przeznaczenie– dowolny cel konsumpcyjny
  3. Maksymalna kwota kredytu-to 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
  4. Okres kredytowania-do 25 lat, z zastrzeżeniem, że suma wieku kredytobiorcy i okresu kredytowania nie może przekroczyć 70 lat
  5. dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy  niż 6 miesięcy
  6. Oprocentowanie kredytu  - według zmiennej stopy procentowej

Korzyści:

  1. kredyt udzielany na dowolny cel
  2. nie wymaga udokumentowania wkładu własnego
  3. długi okres kredytowania
  4. możliwość karencji