Skarbonka

Skarbonka-rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie, prowadzony jest w złotych polskich i przeznaczony dla osób fizycznych posiadających ROR w banku, bądź otwierających ROR w banku  przed podpisaniem umowy o prowadzenie rachunku Skarbonka.

Rachunek Skarbonka posiada pełny dostęp do bankowości internetowej „e-Bank” z możliwością przekazywania drogą elektroniczną środków pieniężnych.

Dopuszcza się możliwość otwarcia maksymalnie trzech rachunków oszczędnościowych Skarbonka dla jednego rachunku ROR.

Środki pieniężne  zgromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu.