Pakiet Senior

ROR dla Seniora-  adresatem produktu są emeryci i renciści nie posiadający konta osobistego.

ROR dla Seniora oferuje :

  1. otwarcie i prowadzenie rachunku,
  2. kartę debetową Visa,
  3. usługę „ zlecenie stałe” w promocyjnej cenie.

Umowa zawarta w złotych polskich, służy do przechowywania środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Środki pieniężne gromadzone na rachunku są oprocentowane.