Inwestycyjny

 • Kredyt inwestycyjny to możliwość zrealizowania przedsięwzięć rozwojowych i przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego firmy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na:
  • - zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę,
  • - rozbudowę lub modernizację nieruchomości,
  • - zakupie udziałów lub akcji,
  • - na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.
 • Harmonogram wypłaty i spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb Kredytobiorcy
 • Długi okres kredytowania, nawet do 15 lat – 180 miesięcy.
 • Kwota kredytu do 80% wartości netto inwestycji.
 • Zabezpieczenie ustalane indywidualnie z Bankiem.
 • Dogodny sposób spłat - w dniu wskazanym we wniosku kredytowym, pobierane automatycznie z rachunku bieżącego.
 • Możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych prowizji.
 • Szybki okres rozpatrywania wniosku, jasność i przejrzystość zasad udzielania kredytu przy minimum formalności.