Zakup ziemi

  • Kredyt na Zakup Ziemi to możliwość zrealizowania przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego areału gospodarstwa.
  • Kredyt przeznaczony  na zakup użytków rolnych.
  • Możliwość sfinansowania 100% wartości inwestycji kredytem bankowym – udział środków własnych nie jest wymagany, ale od jego posiadania uzależniona jest wysokość oprocentowania kredytu.
  • W przypadku, gdy:  zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na gruntach rolnych, Kredytobiorca jest posiadaczem rachunku bieżącego, prowadzonego przez Bank przez okres co najmniej 1 roku oraz na ten rachunek wpływają dopłaty bezpośrednie, wypłacane przez ARiMR i środki finansowe z prowadzonej działalności rolniczej, Bank może dokonać ustalenia wartości gruntów stanowiących przedmiot zabezpieczenia kredytu wyłącznie na podstawie aktualnych danych z GUS.
  • Harmonogram wypłaty i spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb Kredytobiorcy.
  • Długi okres kredytowania, nawet do 15 lat – 180 miesięcy.
  • Zabezpieczenie stanowi hipoteka na kredytowanej nieruchomości.
  • Dogodny sposób spłat - w dniu wskazanym we wniosku kredytowym, pobierane automatycznie z rachunku bieżącego.
  • Możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych prowizji.
  • Szybki okres rozpatrywania wniosku, jasność i przejrzystość zasad udzielania kredytu przy minimum formalności.

Pliki do pobrania: