BS PAY

Aplikacja BS PAY daje wiele możliwości:
⦁    Dodawanie wszystkich kart płatniczych
⦁    Aktywacja karty płatniczej
⦁    Zmiany kodu pin lub zastrzeżenia karty
⦁    Zmiana kodu PIN karty.
⦁    Zarządzania limitami kartowymi
⦁    Włączenie/Wyłączenie płatności zbliżeniowych na karcie
⦁    Zablokowanie karty płatniczej
⦁    Prezentacja historii (wydatków) transakcji kartowych – debetowych oraz kredytowych do 3 miesięcy wstecz.
⦁    Wyszukiwanie bezprowizyjnych bankomatów