Aktualności

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW

Zarząd Banku Spółdzielczego w Żaganiu działając na podstawie art. 39 § l Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Spółdzielcze (T.J. wraz z późniejszymi zmianami)oraz § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Żaganiu zwołuje na dzień 20 sierpnia 2020 r. (czwartek) ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻAGANIU.