Aktualności

Zebrania Grup Członkowskich

Informacja o zebraniach Grup członkowskich.

Z A W I A D O M I E N I E

O ZWOŁANIU ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

Zarząd Banku Spółdzielczego w Żaganiu zaprasza członków Banku zamieszkałych w miejscowościach:

MIASTO I GMINA ŻAGAŃ ORAZ GMINA BRZEŹNICA  20 MAJA 2019 R.

(poniedziałek) O GODZ. 10.00 W (SALI POSIEDZEŃ CENTRALI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻAGANIU (I PIĘTRO)


MIASTO I GMINA SZPROTAWA, MIASTO I GMINA MAŁOMICE, GMINA NIEGOSŁAWICE   21 MAJA 2019 R.

(wtorek) O GODZ. 10.00 W SALI POSIEDZEŃ (I PIĘTRO) ODDZIAŁ BS PRZY UL. B. PRUSA 6

W SZPROTAWIE


MIASTO I GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 22 MAJA 2019 R.

(środa) O GODZ. 10.00 W Banku Spółdzielczym w Nowogrodzie Bobrz. ul. Dąbrowskiego 12


z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie Regulaminu Zebrania.
  3. Sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok, zamierzenia na 2019 rok.
  4. Dyskusja nad sprawozdaniem, pytania uczestników.
  5. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku dokonana przez Radę Nadzorczą.
  6. Omówienie zmian w regulacjach dotyczących wyborów członków Rady Nadzorczej.
  7. Wnioski i przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
  8. Zamknięcie obrad.

Po zamknięciu obrad o godz. 12.00 zapraszamy członków Banku na szkolenie pt. „Zadania, obowiązki i odpowiedzialność          Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym”.

UPRZEJMIE PROSIMY  O  PUNKTUALNE  PRZYBYCIE.

W razie braku wymaganej liczby członków (quorum) Zebranie odbędzie się w drugim terminie po upływie 15 minut od wyznaczonego terminu, bez względu na liczbę obecnych członków.

Zarząd BS w Żaganiu