Aktualności

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

Z A W I A D O M I E N I E
O ZWOŁANIU ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ
Zarząd Banku Spółdzielczego w Żaganiu zaprasza członków Banku
zamieszkałych w miejscowościach:


MIASTO I GMINA ŻAGAŃ ORAZ GMINA BRZEŹNICA
28 LISTOPADA 2018 R.
(środa) O GODZ. 8.00 W SALI POSIEDZEŃ
CENTRALI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻAGANIU (I
PIĘTRO)
PRZY UL. SKARBOWEJ 6 W ŻAGANIU


MIASTO I GMINA SZPROTAWA
MIASTO I GMINA MAŁOMICE, GMINA

NIEGOSŁAWICE
28 LISTOPADA 2018 R.
(środa) O GODZ. 10.00 W SALI POSIEDZEŃ
(I PIĘTRO) ODDZIAŁ BS PRZY UL. B. PRUSA 6
W SZPROTAWIE


MIASTO I GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
28 LISTOPADA 2018 R.
(środa) O GODZ. 12.00 W ODDZIALE W NOWOGRODZIE
BOBRZ. PRZY UL. SŁOWACKIEGO 2

z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz
przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie Regulaminu Zebrania.
3. Informacja o sytuacji BS w Żaganiu na tle sektora bankowości w
Polsce.
4. Omówienie materiałów na ZP.
5. Wnioski i przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
6. Zamknięcie obrad.

UPRZEJMIE PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYBYCIE.
W razie braku wymaganej liczby członków (quorum) Zebranie odbędzie się w
drugim terminie po upływie 15 minut od wyznaczonego terminu, bez względu na
liczbę obecnych członków.
Zarząd BS w Żaganiu