Aktualności

Ważne ! Zmiana Autoryzacji Transakcji

Informujemy, że od 27 maja 2019 r. Bank Spółdzielczy w Żaganiu wyłącza funkcjonalność
Karty Kodów w  systemie bankowości  
eBankNet oraz  Listy Tan  eCorpoNet

W związku z wejściem w życie standardów technicznych związanych z Dyrektywą Unijną PSD2 i związanym z tym silnym uwierzytelnieniem oraz nakładającymi na Dostawcę Usług Płatniczych wymogami rozporządzania Parlamentu Europejskiego jedyną dopuszczalną formą autoryzacji w trybie silnego uwierzytelnienia transakcji płatniczych (przelewów) będzie jednorazowe hasło wysyłane w formie sms, który ponadto będzie musiał zawierać następujące informacje: dane odbiorcy przelewu, numer rachunku odbiorcy przelewu, kwotę transakcji płatniczej. Wobec czego dotychczas stosowane przez Bank listy haseł jednorazowych oraz  listy tan muszą zostać wycofane z uwagi na niespełnianie nowych wymogów prawnych.

Wobec powyższego pragniemy poinformować, że z dniem 27 maja 2019 r.zostanie wycofana możliwość korzystania z List haseł jednorazowych oraz Listy Tan, służących autoryzacji operacji internetowych w ramach usługi bankowości elektronicznej eBankNet oraz eCorpoNet

Dyspozycję zmiany sposobu autoryzacji przelewów należy złożyć w oddziale banku do 26 maja 2019 r.

Już teraz zachęcamy do korzystania z haseł jednorazowych wysyłanych za pośrednictwem SMS-a.

Prosimy  klientów o  zweryfikowanie czy  podany  w  Banku  numer  telefonu jest aktualny.

W celu autoryzacji  przelewów za pomocą sms, prosimy  klientów o aktualizacje swoich numerów telefonu w bazie Banku