Aktualności

Informacja o Zabraniach Grup Członkowskich

Z A W I A D O M I E N I E

O ZWOŁANIU ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ

Zarząd Banku Spółdzielczego w Żaganiu zaprasza członków Banku zamieszkałych w miejscowościach:


MIASTO I GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI   24 KWIETNIA 2018 R.

(wtorek) O GODZ. 10.00 W MGOKSiR W NOWOGRODZIE BOBRZ. PRZY UL. POCZTOWEJ 7


MIASTO I GMINA ŻAGAŃ ORAZ GMINA BRZEŹNICA   23 KWIETNIA 2018 R.

(poniedziałek)  O GODZ. 10.00 W SALI POSIEDZEŃ CENTRALI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻAGANIU (I PIĘTRO)


MIASTO I GMINA SZPROTAWA MIASTO I GMINA MAŁOMICE, GMINA NIEGOSŁAWICE  25 KWIETNIA 2018 R.

(środa)  O GODZ. 10.00 W SALI POSIEDZEŃ (I PIĘTRO) ODDZIAŁ BS PRZY UL. B. PRUSA 6 W SZPROTAWIE


z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie Regulaminu Zebrania.
  3. Sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok, zamierzenia na 2018 rok.
  4. Dyskusja nad sprawozdaniem, pytania uczestników.
  5. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku dokonana przez Radę Nadzorczą.
  6. Omówienie zmian w Statucie Banku.
  7. Wnioski i przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
  8. Zamknięcie obrad.

Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie.

W razie braku wymaganej liczby członków (quorum) Zebranie odbędzie się w drugim terminie po upływie 15 minut od wyznaczonego terminu, bez względu na liczbę obecnych członków.

Zarząd BS w Żaganiu