Aktualności

INFORMACJA O CZASOWEJ ZMIANIE FORMY LOGOWANIA DO BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

W związku z pracami serwisowymi, które rozpoczęły  się w dniu 21 lipca 2020r,  zostało uruchomione  silne  uwierzytelnienie - (kod  sms)  w procesie  logowania  się do systemu eBankNet.