Szybka Gotówka dla Firm

Drukuj

Kredyt obrotowy Szybka Gotówka dla Firm

Kredyt obrotowy "Szybka gotówka dla firm" ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy.

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 20% przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok obrotowy.

Minimalna kwota kredytu wynosi 5.000,00zł.

Kredyt udzielany jest na okres do 12-stu miesięcy.

Odsetki od kredytu spłacane są w okresach miesięcznych.

Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie środków do dyspozycji w rachunku bieżącym Kredytobiorcy. Wypłata kredytu następuje jednorazowo.

Spłata rat kredytu następuje w ratach miesięcznych lub kwartalnych, w terminach płatności określonych w umowie kredytu, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy, o ile przewiduje ten tryb umowa kredytu, na podstawie pisemnych dyspozycji Kredytobiorcy lub na podstawie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez Kredytobiorcę, a także wpłaty gotówkowej.

W uzasadnionych przypadkach przy finansowaniu jednoznacznie celowo określonych transakcji handlowych spłata kredytu może być jednorazowa.

Wymagania wobec klienta:

  • prowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej 12 miesięcy,

  • posiadanie w Banku Spółdzielczym w Żaganiu rachunku bieżącego od minimum 6 miesięcy,

  • osiągnięcie w poprzednim pełnym okresie rozliczeniowym dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,

  • nie posiadanie zaległości wobec ZUS/KRUS i Urzędu Skarbowego,

  • nie grożą lub nie toczą się postępowania sądowe, administracyjne, a Bank nie jest w posiadaniu innych negatywnych informacji o Kliencie, które mogą mieć wpływ na prowadzoną działalność,

  • w okresie ostatnich 12 miesięcy wywiązują się terminowo ze zobowiązań kredytowych wobec Banków, (Bank akceptuje możliwość opóźnienia pod warunkiem dokonania ich spłaty w przeciągu 14 dni od daty ich powstania),

  • nie występują żadne negatywne informacje w bazie InfoMonitora BIG S.A.

Do udzielenia kredytu nie wymaga się składania aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.

Obligatoryjną prawną formą zabezpieczenia spłaty kredytu jest: oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym i weksel własny in blanco Kredytobiorcy. Bank może przyjąć inne (np. rzeczowe) zabezpieczenia spłaty kredytu w zależności od oceny ryzyka kredytowego.

 

 

Zapraszamy do naszych placówek!

 

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji oraz służą pomocą w wypełnianiu dokumentacji.

 

 

 

Współpracujemy z :

bps1


con1

 

© Bank Spółdzielczy w Żaganiu

Bank Spółdzielczy w Żaganiu
68-100 Żagań, ul. X-lecia 6/1
tel. 68 368 12 99, fax 68 377 22 06
www.bszagan.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze
KRS: 0000120130, NIP: 924-000-41-66

 

bfg1

Tuesday the 22nd.