Informacja

Drukuj

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, ze z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie zmiany do ustawy Prawo Bankowe, nakładające na Bank obowiązek poinformowania Posiadaczy rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych o możliwości wydania przez Posiadacza rachunku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Zgodnie z art. 56 w/w ustawy, Posiadacz rachunku może polecić pisemnie Bankowi dokonanie wypłat z rachunku (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci) wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu, kwoty pieniężnej, która zgodnie z ustawą - bez względu na ilość wydanych dyspozycji - nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku.

 

Współpracujemy z :

bps1


con1

 

© Bank Spółdzielczy w Żaganiu

Bank Spółdzielczy w Żaganiu
68-100 Żagań, ul. X-lecia 6/1
tel. 68 368 12 99, fax 68 377 22 06
www.bszagan.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze
KRS: 0000120130, NIP: 924-000-41-66

 

bfg1

Friday the 22nd.